Başvuru Sahibi :  
E-Posta :  
Yerel Mahkeme İsmi :
Yerel Mahkeme Esas No :
Yerel Mahkeme Karar No :
Tebliğname Numarası :

(Talebinizi kutucukları işaretleyerek belirtiniz.
Kutucuklar talebinizi karşılamıyorsa “diğer” kısmını doldurunuz.)

 Öncelik talebi var mı ?   Dosyanın hangi aşamada olduğu
Mahsup talebi var mı ?   İtiraz & Karar Düzeltme
Temyizden vazgeçme mi ?   Sanık bu dosyadan tutuklu mu ?
Zamanaşımı yakın mı ?   Başka mahkemece bu dosya bekleniyor mu ?
Emanetle ilgili aciliyet var mı ?   Sanık kamu görevlisi mi ?
Dava konusu haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat talebi mi?   Hükmün infazına başlandı mı ?
         
Diğer
Güvenlik Kodu :